Skip to main content

SHEQ manager Antwerp

INOVYN, onderdeel van INEOS, is Europa's toonaangevende producent van vinyls en staat wereldwijd in de top drie.  Met een jaaromzet van € 3,1 miljard heeft INOVYN ongeveer 4.200 werknemers en chemische productie-, verkoop- en marketingactiviteiten in 8 landen in heel Europa.

Het portfolio van INOVYN bestaat uit een uitgebreid assortiment toonaangevende producten die zijn gerangschikt op vinyls voor algemeen gebruik; Speciale vinyls; Organische chloorderivaten; Chloor alkali; Waterstof- en vinyltechnologieën.  Het jaarlijkse commerciële productievolume van INOVYN bedraagt circa 10 miljoen ton.  Zie www.inovyn.com en www.ineos.com voor meer informatie.

Organisatiecontext en belangrijkste doel van de functie:

Je levert SHE en kwaliteitsdiensten op de twee Antwerpse locaties:

- Op twee afzonderlijke locaties die beide SEVESO zijn, elk met hun specifieke richtlijnen en regels, en gelegen in de nabijheid van andere chemische bedrijven met specifieke risico's voor personen en installaties zal je verantwoordelijk zijn voor de naleving van SHE-regels.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

SHEQ-prestaties en License to operate:

- Ervoor zorgen dat het SHEQ-beleid, de procedures, de richtlijnen en de wettelijke normen van de groep worden toegepast en advies geven over de naleving ervan.

- Aanbevelen en ontwikkelen van initiatieven, instrumenten en acties voor het management van de site om ervoor te zorgen dat de site op middellange en lange termijn werkt volgens de vooraf gedefinieerde Ineos Inovyn-normen.

- Managers en werknemers adviseren over de organisatie van de werkplek, opleidingsprogramma's, het gebruik van fysische, chemische stoffen, het gebruik van werkuitrusting en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, brandpreventie en het noodplan.

- Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van incidenten, beroepsziekten en psychosociale risico's op het werk en corrigerende maatregelen voorstellen.

- Assisteren bij het duurzaamheidsbeleid, de projecten en de initiatieven van de vestiging.

- Opstellen van algemene preventie- en noodplannen en deze actueel houden

- De site vertegenwoordigen als actief lid in verschillende SHEQ-netwerken.

Essentiële vaardigheden en kennis:

  • Burgerlijk of industrieel ingenieur, Diploma preventieadviseur niveau 1
  • Ten minste 5 jaar ervaring in een industriële omgeving of aantoonbare veiligheidservaring in de chemische industrie.
  • Kennis van gedrags- en procesveiligheidsnormen en ISO-normen.
  • Gecertificeerde interne auditor (ISO-normen)
  • Kennis van het SHEQ-domein: Risico-identificatie, technieken voor incidentenonderzoek, Behavioural Based Safety, toepasselijke regels en voorschriften (inclusief arbeid), vermogen om deze kennis toe te passen
  • Een communicatief en consistent leider die doordrongen is van de gewenste veiligheidsattitude en dit met overtuiging kan overbrengen naar alle werknemers op beide sites.

Aanbod: 

  • Een afwisselende functie in een stabiel en (snel) groeiend bedrijf , met een familiale sfeer maar wel met het professionalisme van een internationale topspeler.
  • Een interessante werkomgeving met goede doorgroeimogelijkheden en waar de focus ligt op eenieders sterke eigenschappen en verdere verbetering daarvan.
  • Kortom een job waar jij je goed voelt.
  • Je wordt beloond met een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen en diverse opleidingsmogelijkheden

INOVYN is een bedrijf van INEOS.  INEOS is een wereldwijde producent van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Het bestaat uit 34 bedrijven met elk een groot chemisch bedrijfserfgoed. Het productienetwerk omvat 183 locaties in 26 landen over de hele wereld.

Dit is een directe werving van het bedrijf.  Wij accepteren geen sollicitaties via externe kantoren.

Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application