Skip to main content

SAP Analytiker

INEOS Inovyn er en del av INEOS og er Europas ledende vinylprodusent og blant de tre største på verdensbasis. INEOS Inovyn har en årlig omsetning på 3,1 milliarder euro og har ca. 4.200 ansatte med kjemisk produksjon, salg og markedsføring i 8 land over hele Europa.

INEOS Inovyns portefølje består av et omfattende utvalg av ledende produkter som dekker S-PVC; P-PVC;  Spesialvinyler; Organiske klorderivater; Alkalisk klor; Hydrogen og Vinylteknologier.   

INEOS Inovyns årlige kommersielle produksjonsvolum utgjør ca.10 millioner tonn. Besøk www.inovyn.com ogwww.ineos.comfor mer informasjon.

SAP Business Analyst

Vedlikehold og Innkjøp

Lokasjon: Norge evt. Sverige

Organisasjonsrolle og hensikt 

INEOS Inovyn sin SAP-brukerstøttegruppe er fordelt over flere produksjonsanlegg. 
Hovedfokus er primært SAP (ECC 6) og tilhørende systemer og grensesnitt.
Kandidaten skal ha ansvar for å gi brukerstøtte, lede prosjekter, og utvikle moduler innenfor INOVYNs primære SAP-systemer: vedlikeholds- (Plant Maintenance, PM) & innkjøpsmodulene (Purchasing, MM). Vedkommende skal kunne anvende sin erfaring og kunnskap for å påse at IT-applikasjonene etterlever forretningskravene på en effektiv og kostnadsoptimal måte i henhold til budsjett.

Arbeidsoppgaver:
•    Fremme bruk og utvikling av SAP PM & MM moduler
•    Brukerstøtte for SAP PM & MM moduler og veiledning om verktøy og metoder for å holde kontroll over data
•    Lede SAP brukertrening, inkl. selv-læring og bistand til utvikling av SAP treningsdokumentasjon
•    Etablere og vedlikeholde “superbruker” nettverk i selskapet og engasjere disse brukerne for å oppnå, bl.a. koordinering av beste praksiser og felles arbeidsrutiner, utvikling av nye ERP (og tilhørende applikasjoner) løsninger, forbedringsarbeid og endringsledelse
•    Etablere og utvikle Master Data og dokumentasjonsstruktur
•    Rådgivning på funksjonalitet og konfigurasjon:
o        Bidra til høy system opptid, god dataintegritet, pålitelighet ved å analysere og løse innmeldte problemer
o        Identifisere og fremme standardisering av prosesser, integrering av diverse forretnings-/myndighetskrav, og øke tilgjengelighet av informasjon fra SAP
•    Koordinere og aktivt delta i alle faser av prosjektutvikling:

         o  Forskning, design, dokumentasjon, konfigurasjon, uttesting, databehandling og implementering ved bruk av ASAP metoder

o        Lede, og delta I, System, Bruker Godkjenning og Integrasjonstesting
•    Gi innspill og veiledning til både interne og eksterne SAP eksperter og utviklere ved å formidle klare og presise krav, samt koordinering av utviklingsaktiviteter (f.eks brukergrensesnitt, spesielle rapporter/transaksjoner, endringer i utganger, osv.)
•    Anvende brukeropplæring og rapportutvikling for å påse at de egnede systemene tilfredsstiller alle rapporterings- og datastyringskrav 


Kunnskap og erfaring: 
•    Relevante tekniske kvalifikasjoner
•    Forretningserfaring i de aktuelle industriområdene 
•    Minst 5 års erfaring med de relevante SAP modulene, fortrinnsvis som superbruker eller noen som aktivt jobber med implementering/testing av endringer/forbedringer
•    Prosjektledelse og planlegging
•    Analyse, testing og irettesetting av problemer innenfor IT-systemer
•    Analyse og modellering av forretningsprosesser
•    Evne til å identifisere og håndtere risikoene, utfordringene og kompleksitet forbundet med endringer i forretningssystemer,
•    Omfattende kunnskap om integrering med andre SAP moduler og Økonomi
•    Lage skriftlige spesifikasjoner, samt forberedelser og gjennomføring av brukeropplæring

•   Språk: Norsk/Svensk og engelsk

INEOS Inovyn er et selskap i INEOS konsernet. INEOS er en global produsent av petrokjemikalier, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Konsernet består av 34 virksomheter hver med en stor kjemisk selskapsarv. Konsernet har 183 produksjonssteder i 26 land over hele verden.

Dette gjelder en direkte rekruttering til Selskapet.

Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application