Skip to main content

Planner Static Equipment

INEOS is een wereldwijde fabrikant van petrochemicaliën, specialiteiten-chemicaliën en olieproducten. Het heeft een omzet van ongeveer $60 miljard en bestaat uit 36 verschillende divisies. Het productienetwerk omvat 194 sites in 29 landen over de hele wereld, waar ongeveer 21.000 mensen werken.

Project ONE zal meer dan 3 miljard Euro investeren in een ultramoderne Ethaan Kraker en de daarbij horende ondersteunende voorzieningen. Het doel is om “de beste van de klas” te worden binnen de Europese Kraker Industrie waarbij onze veiligheids- en milieustandaarden (laagste CO2 voetafdruk binnen de Europese Krakerindustrie, strenge emissie- en lozingsnormen) die van reeds bestaande concurrerende Krakers sterk zal overtreffen.

Om het onderhoudsteam te versterken kijken we vandaag uit naar een:

Planner Static Equipment


die de onderhoudswerken aan static equipment (leidingen, drukvaten, filters, warmtewisselaars,...) voorbereidt, zodanig dat het onderhoud op tijd, veilig, efficiënt en kosteneffectief kan worden uitgevoerd, om de prestaties van de installatie te garanderen op het gebied van betrouwbaarheid, technische beschikbaarheid, veiligheid en kosten.


Verantwoordelijkheden van de Werkvoorbereider:

 • Stelt per werkorder de uit te voeren taken vast, bepaalt de volgorde en duur van de taken.
 • Bepaalt door wie (welke discipline en/of contractor) de taken uitgevoerd moeten worden en welke materialen en/of gereedschappen benodigd zijn.
 • Bepaalt de voor de werkorder benodigde documenten en koppelt deze aan de werkorder.
 • Voor diensten en materialen die niet vanuit de voorraad geleverd worden stelt de Werkvoorbereider een inkoopaanvraag op.
 • Bepaalt in overleg met de vergunningverlener welke veiligheidsmaatregelen en/of analyses noodzakelijk zijn om het werk veilig uit te voeren, initieert de noodzakelijke risico analyses en stelt vervolgens een werkvergunning op.
 • Legt de gehele voorbereiding (methode, mensen, middelen en materialen) vast in de werkorder in het EAM-systeem en draagt deze over naar de planning.
 • Vergelijkt na afronding van de werkzaamheden de uitvoering met de planning (qua kosten, doorlooptijd, ..) en controleert of er vervolgwerk geïdentificeerd is en/of nodig is en maakt eventuele vervolgwerkorders aan.
 • Beoordeelt of van de werkorder een standaard taaklijst gemaakt moet worden en maakt deze eventueel aan.
 • Controleert of alle ontvangsten (materialen en/of diensten) correct geboekt zijn.
 • Neemt de in de werkorder vastgelegde feedback (fouten, mogelijke verbeteringen/optimalisaties, ...) ten aanzien van de werkvoorbereiding tot zich en verwerkt deze in instructies en/of taaklijsten voor toekomstige werkorders.
 • Na de nabereiding meldt de Werkvoorbereider de werkorder administratief gereed.
 • De Werkvoorbereider is tevens verantwoordelijk voor het aanmaken van taaklijsten voor preventieve onderhoudsplannen.


De Werkvoorbereider Static Equipment voert zijn/haar taken uit met respect voor de 20 INEOS -- veiligheidsprincipes en de "Life Saving Rules". De Werkvoorbereider is naar zowel INEOS medewerkers, contractors en bezoekers een ambassadeur van deze principes. Dat uit zich in een zorg voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen op de site en voor het milieu. Hij/zij promoot deze principes bij de medewerkers die aan hem rapporteren.


Het p
rofiel:

 • Minstens in het bezit zijn van een diploma Technisch Secundair Onderwijs in een Werktuigbouwkundige richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Rond de 5 jaar ervaring in de Petro(chemische) industrie.
 • +/- 5 jaar ervaring in de werkvoorbereiding en/of uitvoering van (onderhouds-)technische werkzaamheden.
 • Goede kennis van static equipment.
 • Tekening/schema kunnen lezen.
 • Ervaring met gebruik EAM systemen.
 • Ervaring met werkvergunningsystemen.
 • Goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Sterk in plannen, organiseren en administreren.

Wat hebben we te bieden:

Een uitdagende baan in een stimulerende en technisch geavanceerde omgeving, een motiverend beloningspakket en de mogelijkheid om verder te ontwikkelen in een bedrijf dat in zijn sector een nieuwe benchmark zal zetten en tot de wereldtop behoort.

Interesse? Solliciteer online en bezorg ons je cv en motivatiebrief.

APPLY FOR THIS JOB
Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application