Skip to main content

HMS-sjef

INEOS Inovyn is Europe's leading producer of vinyls and in the top three worldwide. With an annual turnover of €5.1 billion, INEOS Inovyn has circa 4,300 employees and manufacturing, sales and marketing operations in 8 countries across Europe.

INEOS Inovyn’s portfolio consists of an extensive range of class-leading products arranged across General Purpose Vinyls; Specialty Vinyls; Organic Chlorine Derivatives; Chlor Alkali; Hydrogen and Performance Chemicals. INEOS Inovyn's annual commercial production volume is circa 10 million tonnes.


 See www.inovyn.com and www.ineos.com for more details.

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet for alle som jobber i INEOS Inovyn. Som HMS sjef har du ansvar for å drive og viderutvikle HMS-arbeidet slik at det ikke oppstår skader på mennesker, miljø eller materiell, og sørge for at myndighetenes lovkrav og forskrifter samt selskapets forventninger oppfylles.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe for at alle ansatte (og andre som jobber på våre vegne) overholder standardene i vårt HMS-Management System, og tar et personlig ansvar for å forhindre skade på seg selv, andre og miljøet
 • Sørge for at vi oppfyller, og der det er mulig overgår, alle relevante lovkrav som gjelder helse, miljø og sikkerhet
 • Sørge for at HMS til enhver tid er en integrert del av vår business gjennom et formelt styringssystem som setter tydelige HMS-standarder/mål og måler våre prestasjoner opp mot disse
 • Sikre at det blir gitt god og riktig HMS-informasjon og opplæring til våre ansatte, andre som jobber for oss, håndterer produktene våre eller benytter vår teknologi
 • Delta i bransjeomfattende utviklingsaktiviteter som omfatter ansvarlighet og bærekraftig utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse
 • Solid erfaring med HMS arbeid; personsikkerhet, prosessikkerhet og ytre miljø
 • Ledererfaring
 • Gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon på Norsk og Engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende egenskaper
 • Robust personlighet med autoritet og gjennomføringsevne
 • Strukturert og systematisk arbeidsform

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med HMS som første prioritet!
 • En sentral rolle i bedriftens ledergruppe
 • Evne og vilje fra konsernledelsen til å investere i grønne utviklingsprosjekter

For spørsmål om stillingen kontakt HMS-sjef Øystein Palmgren: 416 17 835 eller HR-sjef Lisbeth Garstad: 911 73 932

Søknadsfrist: 26. november

We are INEOS | INEOS Group
INEOS is one of the world’s largest chemical producers and a significant player in the oil and gas market. Learn more about who we are, today.

This is a direct recruitment. Applications will not be accepted via employment agencies.

Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application