Skip to main content

Shift Process Operator

Doel van de functie

Het toezicht houden, controleren en bedienen van een volcontinue productie-installatie binnen een team, op een manier die veilig is voor mens en omgeving, volgens bepaalde regels om op een kostefficiënte manier een hoeveelheid product van vooropgestelde kwaliteit te produceren, met respect voor de geldende vergunningen.

Plaats in de organisatie

Rapporteert functioneel en hiërarchisch aan de Chef van dienst of de Step-Up (vervangend leidinggevende):

Taken van de functie

Regelmatig terugkerende werkzaamheden:

 • Verzekeren van de kwaliteit van het eindproduct van de eigen zone door middel van controle en beheersing van de procescondities; hiertoe worden tussentijdse controlerondgangen uitgevoerd en D(igital) C(ontrol) S(ystems) beheerd.
 • Uitvoeren van spontane controles, naast geplande controles, waarvan de resultaten worden genoteerd.
 • Starten en stoppen van volledige of gedeeltelijke installaties.
 • Spoelen, voorbereiden en vrijgeven van equipment/installaties aan de Technische dienst, volgens de geldende veiligheidsprocedures en opvolging van de werken.
 • Transfereren van producten.
 • Nemen van preventieve en corrigerende acties.
 • Nemen en wegbrengen van stalen, analyses interpreteren.
 • Trainingen volgen inclusief zelf training.
 • Documenteren van overgangen, blends en productieruns (polymers)
 • Administratie (inventarissen, notificaties, dagstaten, processtoringen, blend papieren, SHE meldingen, LTT’s)
 • Housekeeping: het zuiver en veilig houden van de toegewezen sector.
 • Zelfstandig uitvoeren van taken, die tot de toegewezen zone behoren.
 • Voorstellen doen voor verbetering

Welke aspecten zijn belangrijk naar HSE toe?

 • Leren uit ongevalsonderzoeken, schierongevallen en SHE alerts
 • P(ersoonlijke) B(eschermings)M(iddelen) gebruiken en onderhouden.
 • Goede communicatie.
 • Kennis van de gebruikte producten.
 • Voorkomen, stoppen, melden, onderzoeken van en ingrijpen bij afwijkingen en onveilige en gevaarlijke situaties.
 • Veiligheidsprocedures en administratie toepassen en opvolgen.
 • Melden en rapporteren van proces en milieu incidenten, storingen en gevaarlijke situaties aan de directe chef op klare, éénduidige manier.
 • Emissies beheersen.
 • Verplichte deelname aan TIP.
 • Optreden als brand-en gaswacht.
 • Sorteren van afvalstoffen.
 • Voorkomen, stoppen en opruimen van spills
 • Impact van operaties op afvalwaterzuivering correct inschatten
 • Deelnemen aan allerlei projectmatige werkgroepen en de opvolging van de projecten o.a. HAZOP (Hazard and Operability Study: veiligheid- en milieu studies), DCS verbeteringen, ASA’s (Advanced Safety Audit) en verbeteringsprogramma’s MTQ (Total Quality Management) m.b.t. kwaliteit, veiligheid en organisatie.

Profiel

Studies:

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een bachelor diploma in een technische richting, bijvoorbeeld procestechnieken, electro- mechanica, elektronica of chemie.

Ervaring:

Intensieve training on the job waarbij verschillende processen aangeleerd worden.

Ervaring als operator in (petro)chemische productie is pluspunt.

Talen:

Nederlands, basiskennis Engels

Specifieke kennis:

Kennis en/of ervaring over/in (petro)chemische productie is plus

Vaardigheden :

 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Betrouwbaarheid
 • Samenwerken
 • Nauwgezetheid
 • Leervermogen

Praktisch

Het gaat om een contract van onbepaalde duur.

Deze functie wordt uitgevoerd in een volcontinue regime met shiften van 12 uren per dag.

Vroege ploeg : van 6u00 tot 18u00

Nachtploeg: van 18u00 tot 6u00

Eveneens weekendwerk

Interesse?

Solliciteer hier online en voeg je cv en motivatiebrief met duidelijke vermelding van de vacature waarvoor u in aanmerking wenst te komen mee toe. Bij vragen kan u terecht bij wendy.peeraer@ineos.com.

APPLY FOR THIS JOB
Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application