Skip to main content

Kwaliteitscoördinator/toekomstig HSE Specialist

Doel van de functie: 

Het Operating Management Systeem (OMS) omschrijft de bedrijfsprocessen, de verwachtingen en de vereisten voor een veilige en goede operatie van de site. Het OMS systeem speelt dan ook een belangrijke rol in het ondersteunen en uitbouwen van een Continuous Improvement Cultuur.

Als Kwaliteitscoördinator leer je de functionaliteit en de effectiviteit van het OMS te beheren en te bewaken. Je bouwt kennis op van de procedures, de organisatie en zo’n beetje alle de bedrijfsprocessen van Ineos Aromatics Geel.

Meer concreet? Na een gedegen opleiding zal je instaan voor het beheren, organiseren en laten uitvoeren van het Zelf-Verificatie programma. Je zult hierbij met vele mensen in de organisatie contacten moeten onderhouden, door alle lagen van de organisatie. Ook het voorbereiden van externe audits en het mede-faciliteren van het jaarlijkse Management Review en Jaarplanproces behoren tot jouw verantwoordelijk.

Als Kwaliteitscoördinator krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen. Je zal worden ondersteund en gestimuleerd om je ambitie waar te maken om over enkele jaren een stap te kunnen maken naar een SHE specialist rol. Bijvoorbeeld die van Milieucoordinator, Preventieadviseur of Process Safety Engineer.

Rol en verantwoordelijkheden:

OMS/ISO beheer, conformance monitoring en bewaking:

 • Bewaakt de opbouw/systematiek/samenhang/compleetheid van het Aromatics Geel OMS/ISO zorgsysteem zodat dit gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de ISO gerelateerd normelementen
 • Ondersteunt en stimuleert de document eigenaren om hun OMS documenten up-to-date te houden
 • Fungeert als inhoudelijk SME voor OMS/ISO vereisten
 • Begeleidt het proces van het implementeren van Ineos Group Requirements
 • Coördineert het jaarlijkse Management Review proces en stelt het jaarlijkse rapport op in samenwerking met de Regulatory Affairs Superintendent en de SHE Manager

Zelfverificatie:

 • Is eigenaar van het jaarlijkse zelf-verificatie plan van de site en coördineert/begeleidt het zelfverificatie proces binnen OMS/ISO (planning, uitvoering, rapportering bevindingen)
 • Maakt proces analyses, bewaakt het overzicht van de zelfverificatie bevindingen en rapporteert aan Management (via de Management Review) m.b.t. het zelfverificatie proces en OMS conformance
 • Bereidt externe audits voor en begeleidt deze: Lloyd’s, VBBV, SGS, Ineos Group
 • Zorgt voor management informatie aangaande KMS Action status

Annual Operating Process:

 • Ondersteunt de opbouw van het site Annual Operating Plan (AOP)
 • Ondersteunt de vertaling van de site prioriteiten/AOP naar de verschillende afdelingsplannen en MyPlans
 • Zorgt voor site AOP status rapport op Management niveau

Essentiële vaardigheden: kennis, ervaring en vaardigheden : 

 • In het trotse bezit van een bachelor of master diploma, waarschijnlijk in een technische richting.
 • Passie voor kwaliteit en sterke interesse in techniek
 • Uitstekende communicatie skills, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goede kennis van zorgsysteem standaards
 • Analytisch
 • Organisatietalent
 • Motiverend & inspirerend
 • Overtuigingskracht

Gewenste vaardigheden/pré's: 

 • Kennis van zorgsysteem standaards (b.v. ISO)
 • (Bezig met het behalen van) certificaat Milieu Coordinator (niveau A) of Preventieadviseur (niveau I).
 • Beheersing van Continuous Improvement tools en het kunnen uitdragen van een CI cultuur

Functionele contacten: 

 • (Content)Eigenaren van onderdelen van OMS, zelf-verificatie team, gebruikers van OMS, supervisie en management

Bedrijfsinformatie: 

INEOS Aromatics Europe is een onderdeel van de Global INEOS Aromatics business met 5 productievestigingen in China, Indonesië, de VS en België. Wij produceren en verkopen paraxyleen (PX) en gezuiverd tereftalaatzuur (PTA), die door onze klanten worden gebruikt om essentiële consumentenproducten te maken, zoals voedselverpakkingen, textiel en bouwmaterialen. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën om een koolstofarme toekomst te bevorderen. Onze PTAIR® -technologie maakt PTA-productie mogelijk met een ongeveer 30% lagere koolstofvoetafdruk dan de gemiddelde Europese PTA-productie. We zijn ook bezig een nieuwe chemische recyclagetechnologie te ontwikkelen waardoor PET-plasticafval dat momenteel niet kan worden gerecycleerd kan worden omgezet in nieuwe grondstoffen van zuivere kwaliteit. Wij maken deel uit van een wereldwijde multi-national, INEOS, met 194 vestigingen in 29 landen, een jaarlijkse omzet van 61 miljard dollar en meer dan 26.000 mensen op de payroll. INEOS-producten worden in een brede waaier van toepassingen op de markt gebruikt.

Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application