Skip to main content

Automation Engineer

INOVYN er en del av INEOS og er Europas ledende vinylprodusent og blant de tre største på verdensbasis. INOVYN har en årlig omsetning på 3,1 milliarder euro og har ca. 4.200 ansatte med kjemisk produksjon, salg og markedsføring i 8 land over hele Europa.

INOVYNs portefølje består av et omfattende utvalg av ledende produkter som dekker S-PVC; P-PVC;  Spesialvinyler; Organiske klorderivater; Alkalisk klor; Hydrogen og Vinylteknologier.   

INOVYNs årlige kommersielle produksjonsvolum utgjør ca.10 millioner tonn. Besøk www.inovyn.com ogwww.ineos.comfor mer informasjon.

El/Aut-avdelingen har i dag teknikere innen elektro og automasjon og besitter lang erfaring innen drift og vedlikehold av de relevante systemene i våre anlegg. I tillegg til fast ansatte teknikere har verkstedet lærling innen automasjon. Avdelingens ansvar omfatter drift og vedlikehold av systemer i drift, både med tanke på kontroll- og sikkerhetssystemer samt trykksatte systemer i prosessanleggene. Grunnet høy aktivitet i automasjonsmiljøet innen El/Aut-vedlikehold på Klor/VCM på Rafnes søker vi en erfaren automasjonsingeniør.

Arbeidsoppgaver:
•    Opprettholde god standard på automasjon- og instrumenteringsanlegg i fabrikkene.
•    Langsiktig forbedringsarbeid knyttet mot FV, spesielt rettet mot instrumenterte sikkerhetssystemer.
•    Systematisert innarbeiding av IEC61511.
•    Arbeide tett opp mot drift og andre VH-avdelinger.
•    Forbedringsarbeid relatert til engineeringssystem. 
•    Være rådgivende instans mot anleggenes større utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
•    Bachelor- eller Mastergrad innen automasjon.
•    Utstrakt erfaring med arbeid innen automasjonssystemer fra petrokjemiske anlegg.
•    Erfaring med prosjektering av nyanlegg og modifikasjoner.
•    Erfaring fra større prosjekt.
•    Sikkerhetsbevisst og fokus på kvalitet i arbeidet.
•    Strukturert og analytisk.
•    Serviceinnstilt og løsningsorientert.
•    Selvgående, liker ansvar og har høy arbeidsmoral.

Vi tilbyr:
•    En organisasjon som har HMS som høyeste prioritet.
•    En bedrift som vil satse på bærekraftig utvikling.
•    Sterkt faglig, trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
•    Personlige og faglige utviklingsmuligheter.
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad:
For spørsmål om stillingen kontakt Leder for Vedlikehold El/Aut, Stian Gusfre  Mobil: 35 00 63 12 / 995 31 277

Søknadsfrist: 29.05.2022

INOVYN er et selskap i INEOS konsernet. INEOS er en global produsent av petrokjemikalier, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Konsernet består av 34 virksomheter hver med en stor kjemisk selskapsarv. Konsernet har 183 produksjonssteder i 26 land over hele verden.

Dette gjelder en direkte rekruttering til Selskapet. Vi aksepterer ikke søknader som sendes inn via arbeidsformidlere.

Clicking this link will take you to an external site where you can continue with your application